Fitform vergoeding zorgverzekeraar

Vergoeding door zorgverzekeraar

Wanneer komt u in aanmerking voor een ‘aan functiebeperking aangepaste fauteuil' (in bruikleen) via de zorgverzekeraar?

Wat vergoedt wordt door zorgverzekeraars in Nederland ligt vast in de in de Regeling Zorgverzekering. Sinds 2014 wordt in de Regeling Zorgverzekering minder gedetailleerd omschreven voor wat betreft wat zorgverzekeraars in welke situatie moeten vergoeden (klik hier voor de huidige wettekst m.b.t. aan functiebeperking aangepaste stoelen).

Zorgverzekeraars hebben daarom zelf een Reglement Hulpmiddelen, waarin dit nader wordt gespecificeerd.

In de praktijk wordt een aan functiebeperking aangepast fauteuil alleen verstrekt als iemand een ernstig zitprobleem heeft. Daarnaast kan er sprake zijn van het niet zelfstandig (zonder hulp) kunnen opstaan uit, of gaan zitten op bank of stoel. Maar alléén moeite met opstaan en gaan zitten is sinds 1.1.2009 geen indicatie meer voor een vergoeding.

Voorbeelden van zitproblemen waarvoor wel een vergoeding geldt zijn: balansproblemen, ernstige scoliose, spasticiteit en bewegingsbeperking in heup en knie.

Qua aangepaste fauteuil valt te denken aan: 

* stoelen met speciale aanpassingen waarbij door de dealer of een derde bedrijf een individuele maatoplossing wordt vervaardigd in schuim (en stoffering) t.b.v. specifieke vergroeiingen;

* stoelen met pelotten of speciale armleuningen (hemiplegie) voor extra ondersteuning of ter stabilisatie van het lichaam; 

* stoelen met arthrodese zitting voor mensen met heup- en of knieproblemen.

* sommige zorgverzekeraars vergoeden daarnaast een stoel uitgevoerd met kuip- en/of kyphoserugleuning of een wegzwenkbaar zijpand. Of uw zorgverzekeraar dit vergoed kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar navragen.

Een aan functiebeperking aangepaste stoel wordt doorgaans niet verstrekt wanneer kan worden volstaan met een zitmeubel dat voldoet aan normale ergonomische eisen. (Dit zijn neksteun, hoofdsteun, beensteun, lendensteun, verstelbare rugleuning, voetsteun, verstelbare zitting, verstelbare armleuning, aanpassingen m.b.t. zithoogte, zitdiepte of zitbreedte.)

Aanvraag  
Voor de aanvraag van een aan functiebeperking aangepaste stoel bij een zorgverzekeraar is een medische verklaring (van de huisarts of behandelend revalidatiearts) en een ergotherapeutisch verslag nodig. Deze verklaring moet samen met het aanvraagformulier naar de zorgverzekeraar worden verzonden. De aanvraag wordt vervolgens behandeld op de afdeling (hulp)middelen waar aan de hand van de medische verklaring wordt bekeken of de verzekerde voor de fauteuil in aanmerking komt. Indien nodig leggen zij de aanvraag voor aan de Technisch of Medisch Adviseur. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen een huisbezoek af te leggen. Deze huisbezoeken worden eventueel uitbesteed aan een adviesbureau of ergotherapeut(e). Ook kan een verzekeraar een gecontracteerde leverancier de indicatie laten stellen.

Hoe gaat het verder?

Na het indienen van de aanvraag krijgt u meestal binnen een aantal weken een schriftelijke reactie: 'in behandeling' óf een afwijzing. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan er een passing van de aangepaste stoel worden uitgevoerd. De diverse zorgverzekeraars werken samen met leveranciers die zich hebben gespecialiseerd in revalidatie bij u in de buurt. Zij voeren dan ook de passing uit. Dit kan zijn bij een revalidatiebedrijf bij u in de buurt (of in de showroom van de leverancier) en in sommige gevallen is het ook mogelijk om de passing bij u thuis te laten plaatsvinden. Na de passing wordt bekeken in hoeverre er een bestaand hulpmiddel in het depot aanwezig is, dat aan de benodigde criteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er een nieuw hulpmiddel besteld. Deze bestelling wordt dan door de leverancier naar Wellco verzonden, waar een Fitform Vario volgens bestelling wordt gemaakt. De stoel wordt vervolgens bij de leverancier afgeleverd waar deze nogmaals wordt gecontroleerd alvorens deze bij u wordt afgeleverd.  

De aan functiebeperking aangepaste fauteuil is meestal een bruikleenverstrekking en blijft eigendom van de verzekeraar. De verzekerde moet akkoord gaan met de voorwaarden van levering en ondertekent hiervoor een zogenoemde bruikleenverklaring. Het hulpmiddel wordt opgehaald wanneer de verzekerde het niet meer nodig heeft. De verzekerde is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hulpmiddel. In geval van service of reparatie moet hij of zij dus rechtstreeks contact opnemen met de leverancier.

Uit de collecties van Fitform komt alleen de Fitform 570 Vario in aanmerking voor eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Voor uw gemak hebben wij een overzicht gemaakt van de verschillende zorgverzekeraars met informatie omtrent hoe zij een en ander in geregeld hebben.

Overzicht vergoeding aangepaste stoel per zorgverzekeraar 

Wettekst Regeling Zorgverzekering inzake aangepaste stoelen

AGR_Guetesiegel_nl_small.jpg  Logo-nationaal-keurmerk.png Wij zijn in het bezit van het AGR keurmerk en het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.


Wij zijn lid van branchevereniging Firevaned.

Gratis brochures | Links | Contact | 088 - 33 88 100