Wellco behaalt Nationaal Keurmerk HulpmiddelenWellco is sinds 1 juli 2015 erkend door Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche en heeft hiermee de erkenning van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. fir.not.13492527-2

Bedrijven die NKH gecertificeerd zijn, voldoen aan de strenge (kwaliteits-) eisen die de Stichting de bedrijven heeft opgelegd.

Ieder jaar worden deze bedrijven hierop gecontroleerd en getoetst en wordt de erkenning verlengd dan wel ingetrokken.

Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen staat voor 7 zekerheden:

  1. Een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;
  2. Objectieve informatie over de mogelijkheden tot het verkrijgen van een hulpmiddel;
  3. Een veilig hulpmiddel dat aantoonbaar aan de relevante Europese veiligheidseisen voldoet;
  4. Een goede, duidelijke uitleg hoe u het hulpmiddel optimaal en veilig kunt gebruiken in uw specifieke situatie; 
  5. Gegarandeerde nazorg en service ingeval er onverhoopt iets mis is met het hulpmiddel;
  6. De zekerheid van een goede klachtenregeling;
  7. Ons bedrijf besteedt aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.Enige achtergrondinformatie

NAT_KEURMERK_gesch.jpgFirevaned (www.firevaned.nl) is de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. Wellco is lid van Firevaned.

In de visie van Firevaned heeft iedereen recht op zoveel mogelijk zelfstandig en kwalitatief goed leven. Om mensen eigenwaarde te geven is het nodig dat zij op een aanvaardbare wijze hun beperking opgelost zien en dat tegelijkertijd de zorg maatschappelijk bereikbaar gehouden wordt. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij bedrijven die hulpmiddelen leveren aan mensen met beperkingen. Goede zorg voor mensen in een meer kwetsbare positie is de opdracht. Voor die mensen, voor de Firevaned leden en voor de bedrijfstak als geheel.

Om dit te bewerkstelligen heeft branchevereniging Firevaned in 2014 het initiatief genomen om een onafhankelijk keurmerk in te richten: het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Deze erkenningsregeling wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche.

Bedrijven die zich aanmelden voor het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen worden door een onafhankelijke certificerende instelling getoetst op eisen aan ondermeer producten en diensten, wet- en regelgeving, kwaliteitszorg, fysieke omgeving en service & garantie. Bedrijven die aan alle eisen voldoen ontvangen het certificaat Nationaal Keurmerk hulpmiddelen en worden opgenomen in het register. Op de website van Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen: www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl is per zekerheid een heldere uitleg gegeven wat u in dit kader precies van ons mag en kan verwachten.

AGR_Guetesiegel_nl_small.jpg  Logo-nationaal-keurmerk.png Wij zijn in het bezit van het AGR keurmerk en het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.


Wij zijn lid van branchevereniging Firevaned.

Gratis brochures | Links | Contact | 088 - 33 88 100